/sigla_final.svg
Administrarea parcărilor cu plata orară - Piatra Neamț

 

Distribuitoare de tichete pentru parcare

 
 

 
 
/SDAPAL_Roumanie_02.gif      Distribuitoarele de tichete pentru parcare, fac parte din categoria aparatelelor de tip P&D ("pay & display", adică "plăteşte şi afişează") şi sunt produse de Flowbird (fost PARKEON ), liderul mondial în producţia acestor echipamente de stradă.
       Aparatele sunt setate să afişeze informaţiile în limba romană. Opţional se poate selecta limba de afişare a informaţiilor (română, engleză sau franceză).
       Folosirea aparatului presupune următoarele etape:
  • specific terminalelor de tip BNA (care pot accepta și bancnote), tranzacția poate fi inițiată după dispariția mesajului "La revedere" de pe ecran.
  • introducerea monedelor (orice tip de monedă românească aflată în circulaţie) şi/sau a bancnotelor( valabil doar pentru terminalele dotate cu acceptor de bancnote, sunt acceptate bancnote de 1 leu, 5 lei, 10 lei. Toate terminalele reacționează la apropierea/introducerea monedelor/bancnotelor. Nu este necesară apăsarea unei taste suplimentare pentru a iniția tranzacția. Capacitatea fizică a terminalului este de maxim 25 de monede/tranzacție.

- ATENŢIE !!! APARATUL NU ELIBEREAZĂ REST !!!)

  • citirea afişajului care indică valoarea sumei introduse şi timpul la care expiră plata parcării.
  • validarea sau anularea comenzii prin apăsarea butonului verde de validare respectiv butonului roşu de anulare.
  • în cazul validării se emite tichetul, în cazul anulării se vor restitui monedele introduse;
    În cazul în care au fost introduse bancnote şi monede , vor fi restituite doar monedele iar pentru contravaloarea sumei introdusă   în bancnote va fi emis un tichet de parcare.
 
 

 
      Terminalul va emite un tichet care va conține                
/tichetstandard.gif
    următoarele  elemente obligatorii :
  • Data și ora la care timpul plătit expiră.  
  • Suma plătită.
 
    Tichetul va trebui expus la vedere pe bordul autoturismului pentru a putea fi verificat de echipajele de control.
 
 

     /plastro_BNA.pngFiecare terminal are afișat modul de folosire, programul de funcționare, tariful etc.
  
            
 
 
Copyright XdataSoft 2019 - Login