/sigla_final.svg
Administrarea parcărilor cu plata orară - Piatra Neamț

 

 

Despre noi

 

 
    Societatea XDATASOFT SRL este o companie cu capital privat, care își desfășoară activitatea în domeniul, consultanței  și importului de tehnologie și know – how. Societatea a fost înființată în anul 2003 și la ora actuală administrează parcările publice cu plată orară din Municipiul Piatra Neamț.
/parcare.jpg
    Unul din scopurile activității noastre este, ca prin profesionalismul și experiența noastră, să oferim soluții eficiente și ajutor partenerilor noștri în eforturile lor de implementare a standardelor tehnice și de calitate la nivelul solicitat de fiecare domeniu de activitate, de piața de desfacere sau nevoile de retehnologizare și modernizare a activităților.
   O atenție specială în activitatea generală a Societății XDATASOFT SRL este acordată contractului nr. 58952/2015 încheiat cu Primăria Municipiului Piatra Neamț, pe o perioadă de 6 ani. Acest contract prevede delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de amenajare, întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată (cu concesionarea infrastructurii aferente), precum și a serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe raza Municipiului Piatra Neamț.
   Din veniturile realizate în această activitate, Societatea XDATASOFT SRL plătește o redevență procentuală către Primăria Piatra Neamț, contribuind astfel la susținerea bugetului local și implicit la întreținerea parcărilor cu plată și crearea de noi locuri de parcare atât de necesare conducătorilor de autovehicule. Nu în ultimul rând, managementul parcărilor publice cu plată este parte integrantă din amplul și ambițiosul program în urma căruia Municipiul Piatra Neamț va deveni un oraș turistic cu servicii europene.
   Ca operator de parcare, Societatea XDATASOFT SRL s-a remarcat permanent atât prin echipamentele profesionale utilizate cât și prin seriozitatea și calitatea serviciilor.
   Mobilitatea și flexibilitatea în toate aspectele comerciale, adaptate la specificul pieței, împreună cu managementul profesional al aspectelor tehnice prin utilizarea de sisteme la cheie sau soluții de integrare, contribuie la poziția deosebită pe care o ocupă Societatea XDATASOFT SRL în mediul de afaceri concurențial specific.
Copyright XdataSoft 2019 - Login