Home Despre noi Parcări Tarife Contact Informaţii
administrare Administrarea parcărilor
Xdatasoft asigură regularizarea şi fluidizarea traficului staţionar în Municipiul Piatra Neamţ.

Administrarea parcărilor

I. Motivaţie

   Aglomeraţia rutieră care determină deseori blocaje în centrul oraşului, dificultatea cu care ajungi la instituţii sau centre comerciale, reducerea vitezei mijloacelor de transport public. Toate sunt semnale că parcările reprezintă o problemă din ce în ce mai mare. Aceste neajunsuri sunt cauzate în principal de creşterea masivă a numărului de maşini, creştere care devansează cu mult posibilităţile de răspuns a autorităţilor responsabile cu rezolvarea acestor probleme. În cest sens, managementul parcărilor publice a devenit o problemă stringentă la nivelul autorităţilor locale din fiecare oraş din România, problema care poate fi rezolvată măcar parţial, prin implementarea unor soluţii tehnice moderne, eficiente şi echitabile social. Hotărârea Consiliului Local de a concesiona serviciul public de administrare a parcărilor publice cu plată orară este un prim pas, absolut necesar, pentru regularizarea şi fluidizarea traficului staţionar în Municipiul Piatra Neamţ.

II. Parcări publice cu plată

   Parcările publice cu plata orară sunt acele spaţii, special semnalizate, destinate parcării autovehiculelor pentru care se percep tarife orare de parcare sau care pot fi utilizate în baza abonamentelor emise în acest scop.

   Parcările publice cu plata orară funcţionează în baza unui orar prestabilit, în funcţie de zona de taxare, în afara orarului funcţionând în regim de parcări publice fără plată.

   Staţionarea în parcările publice cu plata orară este permisă numai după plată unui tarif orar prestabilit sau în baza abonamentelor emise în acest scop.

   Încasarea tarifului se face prin intermediul aparatelor denumite "distribuitoare de tichete de parcare", în baza unui tichet de parcare sau plata fiind efectuată prin SMS.

   Tichetul de parcare sau abonamentul poate face dovada platii tarifului de parcare doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul în care reprezentanţii operatorului de parcare nu pot verifica (citi) informaţiile înscrise pe tichet sau abonament vor considera parcarea ilegală (neplătită) şi vor acţiona în consecinţă.

   Parcările publice cu plată sunt periodic monitorizate de către reprezentanţi ai operatorului care au următoarele sarcini şi atribuţii:

  • Verificarea existenţei şi valabilităţilor tichetelor,abonamentelor de parcare expuse pe bordul autovehiculelor sau existenţa plăţii prin SMS şi luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care există deficienţe sau abateri.
  • Verificarea stării tehnice şi asigurarea bunei funcţionări a distribuitoarelor de tichete.
  • Verificarea modului de parcare a autovehiculelor.
  • Verificarea stării marcajelor şi a indicatoarelor.
  • Verificarea întreţinerii şi a infrastructurii spaţiului de parcare
  • Îndrumarea cetăţenilor şi rezolvarea solicitărilor/reclamaţiilor îndreptăţite, adresate de către aceştia

Parcările publice cu plata orară pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 tone şi nu depăşesc dimensiunile trasate ale locului de parcare.

Structura de personal este alcătuită din angajaţi permanenţi cu activitate de coordonare, control şi de întreţinere. Personalul de control este echipat cu echipament distinct şi cu legitimaţie de serviciu.

Întreţinerea parcărilor, deszăpezirea, se realizează prin contractarea societăţilor specializate care, împreună cu personalul nostru asigură operaţiile menţionate.

Activitatea de exploatare a parcărilor se desfăşoară, prin taxarea în trei variante:

  • Taxarea electronică în funcţie de timpul de staţionare (în parcări cu aparate denumite "distribuitoare de tichete de parcare"). Tichetele se procura în regim autotaxare de la aparatele instalate în parcări.
  • Abonamente zilnice şi lunare. Abonamentele zilnice se pot procura de la personalul din parcare sau, ca şi abonamentele lunare, de la sediul societăţii.
  • Taxarea prin intermediul telefonului mobil, prin metoda plăţii prin SMS.

Din veniturile realizate în urma concesionării XDATASOFT plăteşte o redevenţă procentuală către Primăria Municipiului Piatra Neamţ, contribuind astfel la creşterea bugetului local şi implicit la amenajarea de noi parcări moderne şi atât de necesare conducătorilor auto. Nu în ultimul rând, managementul parcărilor publice cu plata este parte integrată din amplul şi ambiţiosul program în urma căruia Piatra Neamţ va deveni un oraş turistic cu servicii europene.

 
 
    Administrarea parcărilor
    Reguli de folosire a parcărilor
    Indicatoare
    Locaţii parcări
    Distribuitoare tichete parcare
    Tichete şi abonamente
    Blocări/Deblocări
 


Copyright © 2019 - Xdatasoft. Toate drepturile rezervate.