Home Despre noi Parcări Tarife Contact Informaţii
administrare Blocarea, deblocarea autovehicolelor

Blocarea și eliberarea autovehiculelor

   Potrivit prevederilor HCL Piatra Neamț nr. 394/2015, autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public (spații verzi, trotuare, carosabil – în locurile unde se interzice oprirea, staționarea sau parcarea autovehiculelor) li se va bloca roata .

   În parcările publice cu plată orară, blocarea roții autovehiculelor este dispusă ca măsură complementară administrativă atunci când în momentul verificării:

  • Nu există afișat, în mod vizibil pe bordul autovehiculului, tichetul sau abonamentul de parcare.
  • Nu este transmis SMS-ul de comandă pentru plată prin SMS
  • Timpul plătit pentru utilizarea parcării publice cu plată a fost depășit.
  • Nu au fost respectate marcajele din parcare
  • Nu a fost respectat indicatorul sau marcajul de rezervare a locurilor de parcare pentru persoane cu handicap.

  Constatarea parcării neregulamentare a autovehiculelor sau a nerespectării dispozițiilor HCL Piatra Neamț nr. 594/2015 de către utilizatorii parcărilor publice cu plată se face de către reprezentanții operatorului de parcare care execută și operațiunea de blocare a roții autovehiculelor.

  Utilizatorii autovehiculelor asupra cărora a fost luată și efectuată măsura complementară a blocării roții sunt obligați la plata tarifului de blocare - deblocare în sumă de 30,00 lei.

  Menținerea dispozitivului de blocare aplicat pe roată, mai mult de 24 de ore, atrage după sine majorarea tarifului de blocare – deblocare cu 25% (7,50 lei) pentru fiecare zi.

  Este interzisă distrugerea dispozitivului de blocare de către utilizatorul autovehiculului. Încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de 500,00 lei, suma ce va constitui venit la bugetul local.

 
 
    Administrarea parcărilor
    Reguli de folosire a parcărilor
    Indicatoare
    Locaţii parcări
    Distribuitoare tichete parcare
    Tichete şi abonamente
    Blocări/Deblocări
 


Copyright © 2019 - Xdatasoft. Toate drepturile rezervate.