Home Despre noi Parcari Tarife Contact Informatii
administrare Blocarea, ridicarea transportul, depozitarea si eliberarea autovehicolelor

Blocarea, ridicarea transportul, depozitarea si eliberarea autovehicolelor

Potrivit prevederilor H.G. nr.147/1992 si H.C.L nr.35/28.03.2002, autovehiculelor care sunt stationate sau parcate neregulamentar pe domeniul public (spatii verzi, trotuare, carosabil - in locurile unde, prin prevederile legale in vigoare, se interzice oprirea, stationarea sau parcarea autovehiculelor)� sau pe locul de parcare inchiriat prin contract altei persoane, in urma reclamatiei acesteia, li se va bloca roata.

Constatarea stationarii/ parcarii neregulamentare a autovehiculelor se face de catre reprezentantii operatorului de parcare care si executa aceasta operatiune. Masura blocarii poate fi dispusa si de catre reprezentantii Primarului Municipiului Piatra Neamt, ai Politiei Rutiere sau a Politiei Comunitare daca constata stationarea/ parcarea neregulamentare a autovehiculelor.

Posesorii autovehiculelor stationate/ parcate neregulamentar sunt obligati sa plateasca tariful de blocare - deblocare in suma de 30 lei.

Este interzisa distrugerea dispozitivului de blocare de catre conducatorul autovehiculului. Incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de 500 lei, suma ce va constitui venit la bugetul local

Mentinerea dispozitivului mai mult de 24 de ore atrage dupa sine majorarea tarifului de blocare - deblocare cu 7,50 lei pentru fiecare zi.

Autovehiculele parcate/ stationate neregulamentar pe carosabilul strazilor mentionate in anexa vor fi ridicate, transportate si depozitate de catre operatorul de parcare fara o alta instiintare prealabila.

Posesorii autovehiculelor parcate/ stationate neregulamentar si ridicate de catre operatorul de parcare, sunt obligati sa plateasca un tarif pentru recuperarea autovehiculului in suma de 350 lei, la care se adauga un tarif de depozitare in suma de 50 lei ron/zi.

Pentru autovehiculele ridicate de catre operatorul de parcare si nerecuperate de catre posesor in termen de 30 de zile de la ridicare, urmeaza sa fie aplicata procedura prevazuta pentru autovehiculele fara stapan sau abandonate pe domeniul public.

Autovehiculele fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public, vor fi ridicate si transportate de catre operator pe un loc stabilit de catre Primaria Municipiului Piatra Neamt. Cheltuielile ocazionate de efectuarea operatiunilor de ridicare, transport si depozitare se suporta de proprietarul autovehiculului sau, in lipsa acestuia, din sumele obtinute in urma valorificarii autovehiculului.

Ridicarea, transportul si depozitarea de catre operatorul de parcare fara o alta instiintare prealabila se aplica si in cazul autovehiculelor care mentin dispozitivul de blocare - deblocare mai mult de 3 zile de la data blocarii.

La ridicarea autovehiculului se va intocmi un proces verbal de catre o comisie de constatare formata din imputernicitii Primarului Municipiului Piatra Neamt si politisti din cadrul Politiei Rutiere a Municipiului Piatra Neamt. Procesul verbal va fi intocmit in prezenta a doi martori, de regula, locatari ai unor blocuri din vecinatatea terenului pe care se afla autovehiculul fara stapan sau abandonat.

Procesul verbal de constatare va cuprinde date de identificare a vehiculului, astfel:

  • numar de inmatriculare;
  • categoria vehiculului;
  • marca si tipul;
  • seria motorului;
  • starea fizica cu descrierea detaliata a ceea ce este vizibil deteriorat - descompletat;
  • culoarea ;
  • In situatia in care in interiorul vehiculului abandonat se afla unele bunuri, procesul verbal de constatare va contine si inventarul acestora.

In cazul autovehiculelor abandonate, operatorul de parcare va soma in scris pe proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat, cerandu-i sa isi ridice vehiculul abandonat pe domeniul public, in termen de 5 zile.

In cazul autovehiculelor fara stapan, autoritatea administratiei publice locale va aduce la cunostinta publica caracteristicile tehnice ale vehiculului si locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunt publicat intr-un cotidian local, in termen de 5 zile de la intocmirea procesului verbal de constatare.

Daca in termen de 30 de zile de la data anuntului privind autovehiculul fara stapan sau in termen de 10 zile de la data transmiterii somatiei adresate proprietarului sau detinatorului legal al autovehiculului abandonat, autovehiculul respectiv nu este revendicat si cerut spre restituire de nici o persoana, acesta trece de drept in proprietatea Primariei Municipiului Piatra Neamt.

Constatarea trecerii vehiculului in proprietatea privata a Primariei, se realizeaza prin dispozitie scrisa a primarului, care se comunica de indata proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului. Dispozitia primarului poate fi atacata, in termen de 5 zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii.

Dupa valorificarea autovehiculului, Primaria va achita operatorului taxa de ridicare si depozitare a acestuia.

Daca proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat achita suma de 2.000 ron cu titlu de amenda, dispozitia primarului ramane fara obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se va face venit la bugetul local.

Restituirea vehiculului abandonat catre detinatorul legal, se va face pe baza de proces verbal, numai daca se face dovada:

  • calitatii de proprietar sau detinator legal al acestuia;
  • achitarii tuturor taxelor prevazute de legile in vigoare;
  • platii la zi a tarifului de parcare, in cazul vehiculelor ridicate din parcari ;


 
 
    Administrarea parcarilor
    Reguli de folosire a parcarilor
    Indicatoare
    Locatii parcari
    Distribuitoare tichete parcare
    Tichete si abonamente
    Blocari si ridicari
 


Copyright © 2009 - Xdatasoft. Toate drepturile rezervate.