Home Despre noi Parcări Tarife Contact Informaţii
tarife Tarife
tarifele, tichetele şi abonamentele sunt valabile în toate parcările publice cu plata orară administrate de SC XDATASOFT SRL

Tarife

  • toate tarifele sunt aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Piatra Neamţ
  • tarifele, tichetele şi abonamentele sunt valabile în toate parcările publice cu plata orară administrate de SC XDATASOFT SRL
  • orice modificare de tarif va fi anunţată în mass- media locală

Tarife valabile

Tarif oră parcare(zonele A si B)

1,5 lei

Tarif oră parcare(zona C)

1 leu

Tarif oră, plata prin SMS

0,35 euro fără TVA

Tarif o zi, plata prin SMS

2,00 euro fără TVA

Tarif abonament 1 zi

9 lei

Tarif abonament 1 lună - persoane fizice

100 lei

Tarif abonament 1 lună - persoane juridice

124 lei

Tarif deblocare autovehicul

30 lei + 7,50 lei/zi reţinere dispozitiv blocare

  • în cazul abonamentelor cu valabilitate pe mai multe luni, tariful se calculează înmulţind numărul de luni cu tariful pentru o lună.
  • abonamentele sunt valabile numai dacă sunt afişate în mod vizibil pe bordul autovehiculului parcat
 
 
 


Copyright © 2019 - Xdatasoft. Toate drepturile rezervate.